Statutární město Brno

Plán zimní údržby místních komunikací MČ Brno-Ořešín 2021-2022 | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon:
541 237 257
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

Plán zimní údržby místních komunikací MČ Brno-Ořešín 2021-2022

Vydáno: 4.11.2021

Zimním obdobím se rozumí doba od 1.11.2021do 31.3.2022.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je pro zimní údržbu na území k.ú. Ořešín stanoven následující plán zimní údržby.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit na těchto komunikacích zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

ORGANIZACE SLUŽBY

Na zimní údržbě se podílí firma elitbau, s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 Brno

V mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojuje údržbář obce, zajišťuje posyp a odklízení sněhu v kritických místech ulic a komunikací v čase 8-12 hod.

Hlášení o stavu komunikací vyhlašuje místostarosta obce a informuje SMS zprávou vedoucího týmu firmy elitbau, s.r.o.

Zimní údržba: Práce zahrnují odstranění sněhové pokrývky, posyp štěrkem (štěrkodrť), místních a obslužných komunikací zejména:

  • zajištění zimní pohotovosti a zimní údržby místních a obslužných komunikací

  • odhrnutí čerstvé sněhové pokrývky, pokud tato dosahuje v průměru více jak 3 cm.

  • odstranění neschůdnosti a nesjízdnosti posypovým materiálem zhotovitele

POSYPOVÉ MATERIÁLY

štěrk, štěrkodrť, písek, sůl – pouze v nutných případech

posyp na technikou nedostupných místech je prováděn ručně

POŘADÍ DŮLEŽITOSTI ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Zimní údržba na k.ú. Ořešín se provádí v rozsahu ulic v pořadí důležitosti:

  1. ulice Klimešova od smyčky MHD směrem k hasičské zbrojnici až po vodojem včetně a cesty k Ranchi „Ch“ Ořešín, Drozdí, ulice Ronovská, ulice Odlehlá, ulice Šikmá, ulice Příhon

  2. ulice Tihůvka, ulice U Zvoničky, ulice Jasná, ulice Na Buble.

ZPŮSOB ÚDRŽBY

Údržba se provádí plužením a v případě nutnosti následným posypem. Chodníky se uklízí   ručním odklizením sněhu, popř. posypem. V případě překážky na vozovce, která brání údržbě, např. odstavené vozidlo, se do deníku zimní údržby. Škoda způsobená znemožněním úklidu přechází na viníka.

Kontrolu jsou oprávněni provádět starosta a místostarosta MČ Brno-Ořešín.

Kontaktní telefon - zimní údržba 1.11.2021 do 31.3.2022:

Martin Piják 733 573 613 a Ing. Leoš Kozohorský 739 301 730                    

 

V Brně 01.11.2021


Zpět na přehled aktualit