Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Provedené úpravy „Strategické studie územního rozvoje MČ Brno – Ořešín“ po veřejném projednání vzhledem k finální podobě studie | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Provedené úpravy „Strategické studie územního rozvoje MČ Brno – Ořešín“ po veřejném projednání vzhledem k finální podobě studie

Vydáno: 15.09.2023

celé znění "Strategické studie územního rozvoje MČ Brno–Ořešín" - Úřední deska - Stavební úřad

Reakce na dotaz z 12.09.2023:

Provedené úpravy „Strategické studie územního rozvoje MČ Brno – Ořešín“ pro veřejném projednání vzhledem k finální podobě studie

 • Dne 19.6.2023 byla studie prezentována občanům Ořešína. V rámci prezentace proběhl výklad s diskusí nad rozvojovou problematikou.
 • Občané byli vyzváni k písemnému podání připomínek do 30.6.2023. V tomto termínu bylo podáno 7 připomínek.
 • Na podané připomínky bylo písemně reagováno.
 • Na základě připomínek byla studie upravena. Úprava spočívala v drobných úpravách textu a částečné úpravě plochy OR2.

Provedené korekce nic nezměnily na věcné problematice návrhu koncepčního rozvoje Ořešína, ale pokusily se o zapracování vznesených připomínek v duchu písemné reakce na ně.

 

Rozdíly:

Str. 16

Zdůraznění

 • širší vztahy (rozvoj celé oblasti za tratí ČD (Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Lelekovice, Vranov) je vázán pouze na stávající koridor s dvěma nápojnými body bez reálné možnosti zlepšení dopravního napojení.
 • Napojení Ořešína je pouze slepé napojení přes Ořešínskou a Klimešovu (ve špičkách je koridor přetížen) - zvýšení zatížení území situaci zhorší (částečné odlehčení – nové napojení na Blanenskou)

Str. 39

Návrh úpravy lokality O:

 • ponechat stávající areál Sokola, posílit vazbu na novou plochu rybníka a rekreační louku na pozemcích města jako městské zeleně
 • je preferováno využití pro obyvatele MČ a turisty bez zvýšení dopravní obsluhy automobilovou dopravou
 • omezení dopravní obsluhu individuální dopravou (vymezením parkovacích míst před Sokolem a dopravním značením)

Str. 48

Průmět úprav do Hlavního výkresu nového ÚPmB na základě požadavků MČ:

 • OR-5 nová zastavitelná plocha pro posílení komunitního života
 • OR-2 úprava vymezení z důvodu dopravního napojení (podmínka – ÚS řešící dopravní napojení, etapizaci, zastoupení zeleně + vybavenost)

Plocha byla upravena – byl ponechán rozsah dle návrhu ÚPmB (KAM) a provedeno rozšíření pouze pro možné prověření dopravního napojení v ÚS. To neznamená, že se přiznává výstavba v celé lokalitě. Je navržena podmínka zpracování ÚS, která by sloužila pro změnu budoucího ÚP, pokud se studií prokáže splnění požadavků zadání, které je součástí karty lokality.

Str. 49 až 55

 • Byl doplněn návrh karet lokalit v duchu principů územní studie a v lokalitě OR-2 Podmínky pro pořízení ÚS-02 „Ořešín, Klimešova - Jasná” (jako zadání pro tuto studii)

Zpět na přehled aktualit