Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Územní studie lokality Drozdí - Pluháčkova | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Územní studie lokality Drozdí - Pluháčkova

Vydáno: 07.12.2020

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete zpracovanou územní studii na lokalitu Pluháčkova – Drozdí, kterou najdete v návrhu nového Územního plánu města Brna označenou jako Or-1. Územní studii financovala městská část Brno-Ořešín, zpracoval ji pan Ing. arch. Fixel, pořizoval ji Odbor územního plánování Magistrátu města Brna, a to ve spolupráci s Kanceláři architekta města.

Jako podklad pro její zpracování jsme poskytli zpracovateli všechny dosud zpracované studie od roku 1993.

Zpracováním této územní studie došlo k urychlení podrobnějšího prověření území, které by jinak proběhlo až po schválení nového Územního plánu města Brna v roce 2022. Nedochází zde k vymezení nových ploch k zástavbě. Ve studii je řešena prostupnost území, možnost rozšíření školky a umístění rezidence seniorů.

V rámci kontinuity a právní jistoty všech dotčených jsou ve studii pro ulici Pluháčkova respektovány parametry výstavby tak, jak se s nimi od prvopočátku počítalo.

Ze studie je patrné, že informace z jistého ořešínského plátku nejsou založeny na relevantních a pravdivých podkladech a pouze slouží ke strašení spoluobčanů a zasévání rozkolů.

Naším plánem a domluvou se zpracovatelem studie panem architektem Fixelem bylo ihned po zpracování studie tuto představit veřejnosti a seznámit ji se všemi detaily. Bohužel koronavirová situace a opatření vlády nám zatím veřejnou prezentaci v restauraci U Pelikána znemožňují. Nicméně jsme domluveni, jakmile to bude možné, pan architekt Vám výsledek své práce představí.

Touto územní studií jsme nejen vyřešili budoucí zástavbu v lokalitě Pluháčkova / Drozdí, ale také jsme „vyzkoušeli“, jaké nástroje máme k dispozici pro regulaci výstavby v dalších lokalitách Ořešína, a to nejen těch, pro něž se s územní studií počítá (Or-2), ale i těch, které budí kontroverze či obavy sousedů.     

Celková čísla a shrnutí:

  • V lokalitě, jenž byla předmětem studie se nyní nachází již 5 rodinných domů.
  • Studie počítá s výstavbou až 7 nových rodinných domů při ulici Drozdí a až 10 nových rodinných domů při ulici Pluháčkova.
  • V případě přesunu mateřské školky vznikne možnost jejího rozšíření o další jedno oddělení. Tím by bylo možno pokrýt poptávku na umístění dětí.
  • V lokalitě je reálné umístit rezidenci seniorů, a to s celkovou kapacitou až 23-26 malých bytových jednotek pro zhruba 30 seniorů a velkou společenskou místností, kterou by mohla využívat i městská část.
  • Nedochází k rozšiřování zástavby směrem k VKP Loučky a ohrožení této cenné přírodní lokality.
  • Řešeno je odkanalizování území a připojení na inženýrské sítě.
  • Studie dává vzniknout veřejným prostranstvím, charakterizuje stavební čáru a zástavbovou hranici, jež budou utvářet charakter výstavby.
  • Studie počítá s pěšími propojeními a zajišťuje tak prostupnost území.
  • Vznikají nová parkovací stání, a to k využití nejen pro mateřskou školu a rezidenci seniorů, ale i pro návštěvníky sportovního areálu v Rakovcích.
  • Zachováno zůstává sběrné středisko odpadů.

Přílohu najdete zde: 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-drozdi/

 


Zpět na přehled aktualit