Statutární město Brno

Vážení spoluobčané, | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon:
541 237 257
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

Vážení spoluobčané,

Vydáno: 30.6.2021

včera dne 29. 6. 2021 jsem na podatelnu Odboru územního plánování a rozvoje MMB odevzdal věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu podle § 23 stavebního zákona.

Mohl jsem k ní připojit na 350 podpisů, z nichž polovina je od vás, občanů Ořešína. Všem, kteří jste naši aktivitu podpořili moc děkuji. Těm z vás, kteří by ji rádi podpořili, ale my jsme se k vám nedostali, se omlouvám.

Vaše podpora znamená, že pokud bude návrh územního plánu schválen v této podobě, mohu - a jsem připraven to udělat, jej dát na soudní přezkum, abych chránil vaši pohodu bydlení a podmínky pro soudržnost společenství obyvatel.

Jsem si vědom toho, že by to pro celé město znamenalo ohromný problém, ale pokud odpovědní řeší takové věci jako je modrozelená infrastruktura, bylinné patro na střechách s mocností zeminy v centimetrech, ale odmítají řešit opravdové potřeby obyčejných lidí, nedávají mi jinou možnost.

Stále doufám, že čas a energie, které jsem vynaložil do zpracování argumentů a rozborů problémových ustanovení návrhu územního plánu nebyly zbytečné a pohnou odpovědné ke správnému rozhodnutí.

 

Váš Mgr. Jan Levíček, starosta


Zpět na přehled aktualit