Statutární město Brno

Informace k poplatku za komunální odpad v r. 2020 | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon, fax:
541 237 257
E-mail:
info@oresin.brno.cz
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

Informace k poplatku za komunální odpad v r. 2020

Vydáno: 6.1.2020

POPLATEK za komunální odpad v roce 2020 činí 670 Kč.

ČÍSLO ÚČTU JE: 111220022/0800

VARIABILNÍ SYMBOL JE RODNÉ ČÍSLO POPLATNÍKA

Pracoviště výšková budova Šumavská 35C, 3. podlaží (vstup od ulice Veveří)

Splatnost poplatku

je stanovena pro rok 2020 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2020, platit však můžete již od ledna.

Osvobozeny od poplatku jsou v roce 2020 tyto osoby:

a) od roku 2020 dítě, které v roce 2020 nedosáhlo či nedosáhne 4 roky věku

b) od roku 2020 senior, který v roce 2020 dosáhl či dosáhne věku 70 a více let věku

c) vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),

d) od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)

e) od roku 2004 v pořadí narozené třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let (nutno každoročně splnit ohlašovací povinnost do doby splatnosti zde)

f) od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,

g) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

h) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

OSOBA OSVOBOZENA OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ

Nesplnění ohlašovací povinnosti v dané lhůtě má za následek zánik nároku na osvobození!


Zpět na přehled aktualit