Statutární město Brno

PETICE | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon, fax:
541 237 257
E-mail:
info@oresin.brno.cz
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

PETICE

Vydáno: 7.1.2019

Desítky obyvatel Ořešína již připojili svůj podpis k petici, která bojuje proti zahušťování zástavby ve stabilizovaných plochách na Ořešíně  a vylučování městské části Brno Ořešín z možnosti vyjadřovat se k takovému záměru. 

My, obyvatelé Ořešína, zásadně nesouhlasíme s tím, aby ve stabilizované ploše, na místě jednoho rodinného domu Odlehlá 19, vznikly dva třípatrové bytové domy (3NP) s 5 bytovými jednotkami s nájemním bydlením. Tento záměr je zcela v rozporu s charakterem okolní zástavby, v rozporu se zájmem městské části a jejích obyvatel.   

Žádáme, aby oba stavební záměry, za nimiž stojí jeden a tentýž developer, byly posuzovány ve společném řízení.

Žádáme, aby byl developerem dodán řádný výpočet indexu podlažní plochy (IPP). Současný záměr dramaticky překračuje stávající IPP ve stabilizované ploše.

Zásadně nesouhlasíme s uplatňováním nezákonné salámové metody na výstavbu ve stabilizovaných plochách.

Žádáme, aby stavební úřad Brno-sever nevylučoval z možnosti vyjádřit se městskou část, tento postup považujeme za nezákonný. Zároveň upozorňujeme na to, že stavební úřad Brno-sever nevyžádal po developerovi doložení dopravní zátěže na celou lokalitu ani řešení parkování vozidel pro všechny navrhované bytové jednotky.          


Zpět na přehled aktualit