Statutární město Brno

Památka zesnulých r. 2018 - informace o brněnských hřbitovech | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon, fax:
541 237 257
E-mail:
info@oresin.brno.cz
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

Památka zesnulých r. 2018 - informace o brněnských hřbitovech

Vydáno: 13.9.2018

Otevírací doba veřejných pohřebišť

Ve dnech  27.10. – 4.11.2018 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin. Ostatní hřbitovy jsou otevřeny od 7.00 do 21.00 hod.

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace

S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství  neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme  nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu  pronajatého  hrobového  místa je mimo jiné  stanovena i  zákonem     č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna  ve dnech 27. 10. - 4. 11. 2018 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem  veřejného pohřebiště  statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Předcházení krádežím na brněnských veřejných  pohřebištích

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V  době Památky zesnulých je  na veřejných  pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem.

Ing. Alena Říhová v.r.

ředitelka organizace


Zpět na přehled aktualit