Statutární město Brno

Vyhlášky k parkování v Brně | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
Ronovská 20/10
621 00 Brno
Telefon, fax:
541 237 257
E-mail:
info@oresin.brno.cz
Elektronická podatelna: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:

KNIHA O OŘEŠÍNĚ
V kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín lze zakoupit reprezentativní publikaci o Ořešíně. Jde o vázanou knihu, která vyšla k výročí 730 let od první písemné zmínky o Ořešíně a může být například vhodným dárkem. Knihu lze pořídit za velmi výhodnou cenu 100,- Kč.

Vyhlášky k parkování v Brně

Vydáno: 30.7.2018

Dne 27. 7. 2018 nabyla účinnosti, dnem vyhlášení, tato nařízení:

  • nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, ve znění pozdějších předpisů;

  • nařízení statutárního města Brna č. 11/2018, kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel. 

Jejich správcem je Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Nařízení jsou také k dispozici na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/.

Odkaz na úřední desku MMB http://edeska.brno.cz/eDeska/. 

 

 

 

 Zpět na přehled aktualit